Dėl paramos mirusių ,,afganų“ šeimoms

Afganistano karo dalyvių asociacija, ,,afgano“ mirties atveju remia mirusiojo šeimą ir skiria mirusiojo šeimai 500 (penkis šimtus) litų.

Dokumentai  reikalingi šiai paramai gauti: prašymas, mirties liudijimo kopija, dokumento, patvirtinančio tarnybą Afganistane, kopija.

Dokumentus galima atsiųsti paštu (Algirdo g.35-18, LT-03217 Vilnius), faksu (8 5 279-10-33), el. paštu vytas@genocid.lt , per ką nors perduoti.

Prašyme nurodoma: adresatas (Afganistano karo dalyvių asociacija), prašytojo vardas, pavardė, asmens kodas, sąskaitos numeris.

Šis sprendimas galioja nuo 2010 m. birželio 5 d.

Parama suteikta:

  • 2010 metais: Ritai Batovai, mirus vyrui Andrejui Batovui (Klaipėda).
  • 2011 metais: Teresei Bagdonavičienei, mirus vyrui Jonui Bagdonavičiui (Vilnius).
  • 2012 metais; Natalijai Trubkinai, mirus vyrui Sergejui Trubkinui (Kaunas).

Telefonas pasiteiravimui: 8 687 16710