Apdovanojimai

Vilniaus karo Afganistane veteranų sąjungos apdovanojimas

 

statulele_zemelapio_fone

 

Vilniaus karo Afganistane veteranų sąjunga 2005 m. sausio mėn. įsteigė apdovanojimą (nominaciją), skirtą pagerbti asmenis, savo veikla labiausiai prisidėjusius prie Afganistano karo veteranų, kituose karuose ar kariniuose konfliktuose dalyvavusių ar nukentėjusių asmenų problemų sprendimo. Nominaciją sudaro geltono spalvoto metalo (bronzos) 16 cm aukščio statulėlė, vaizduojanti žuvusį sūnų apglėbusią motiną. Tarp jų Afganistano karo simboliu laikoma tulpė (paminklo žuvusiems Afganistano kare kopija). Nominacija įteikiama vienam arba keletui asmenų kiekvienų metų pabaigoje. Sąjungos taryba metų bėgyje renka informaciją iš Lietuvos Afganistano karo veteranų organizacijų, kitų karuose ar kariniuose konfliktuose dalyvavusių asmenų grupių apie labiausiai šios nominacijos nusipelniusius žmones.

Šis apdovanojimas įteiktas:

 • Juliui Sabatauskui, LR Seimo nariui (2006 m.)
 • Daliai Kuodytei, Lietuvos Gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro Gen. direktorei (2006 m.)
 • Zigmui Stankui, knygų ,,Kaip tampama albinosais“ ir ,,Miražas“ autoriui (2006 m.)
Prie paminklo žuvusiems 1979-1989 metų Afganistano kare svariausiai prisidėjusiems asmenims:
 • Arūnui Daugirdai, UAB ,,Vilimeksas“ direktoriui (2005 m.)
 • Česlovui Juršėnui, LR seimo vicepirmininkui (2006 m.)
 • LR Krašto apsaugos ministrui Juozui Olekui (2006 m.)
 • Gen. mjr. Valdui Tutkui, Lietuvos kariuomenės vadui (2006 m.)
 • Vilniaus miesto merui Artūrui Zuokui (2006 m.)
 • Vitui Karčiauskui, Vilniaus miesto vicemerui(2006 m.)
 • Juozui Gedvilui, Vilniaus savivaldybės Ūkio skyriaus vedėjui (2006 m.)
 • Virginijai Meslinienei, Vilniaus savivaldybės vyr. specialistei (2006 m.)
 • Rimantui Giedraičiui, LR Kultūros ir sporto rėmimo fondo sekretoriui (2006 m.)
 • Juozui Natulkevičiui, Respublikinės afganistano karo veteranų bei kitų karinių konfliktų dalyvių asociacijos pirmininkui (2006 m.)
 • Gintautui Labanauskui, Gintauto Labanausko labdaros ir paramos fondo įkūrėjui (2006 m.)
 • Algirdui Brazauskui, XIII-osios Vyriausybės Ministrui Pirmininkui (2007 m.)
 • Gediminui Kirkilui, XIV-osios Vyriausybės Ministrui Pirmininkui (2007 m.)
 • Vilniaus karo Afganistane veteranų sąjungos tarybos nariams: Vytui Lukšiui, Sergejui Ivanovui, Daliui Didikai, Irmantui Daugirdai, Juozui Koreivai ir Aleksandrui Litvinenko (2006 m.).

Prie Vilniaus karo Afganistane veteranų sąjungos veiklos svariausiai prisidėjusiems asmenims:

 • Algimantui Radvilai (2011 m.)
 • Zdislavui Kliukovskiui (2011 m.)
 • Petrui Gaškui (2011 m.)