Informacija

 

Dėl paramos mirusių ,,afganų“ šeimoms

Dėl poilsio ir sanatorinio gydymosi Birštone

Dėl Afganistano karo dalyvio statuso. Nuo 2015 m. sausio 1 d. įsigaliojo

Asmenų, nukentėjusių nuo 1939-1990 metų okupacijų, teisinio statuso įstatymo papildymas, pagal kurį ,,afganai“ pagaliau yra įvardijami kaip Afganistano karo dalyviai. Labiausiai prie šio įstatymo papildymo prisidėję asmenys: Gintaras Bernatavičius (Alytus), klaipėdiečiai: Rimantas Chmieliauskas, Zigmas Stankus, Ilma Šiaškienė, Orestas Lidžius (Šilutė), vilniečiai: Petras Gaškas, Sergejus Ivanovas, Dalius Didika, Robertas Krikštaponis, Algis Petkevičius, Vytas Lukšys. Labiausiai padėję LR Seimo nariai: Vytautas Gapšys (DP, jo vardu užregistruotas įstatymo papildymas, pagrindinis koordinatorius), Algimanta Pabedinskienė (DP, pagrindinė ministerija, teikusi Vyriausybės posėdžiui išvados dėl šio įstatymo), Raimundas Markauskas (DP), Vytautas Saulis (LSDP), Giedrė Purvaneckienė (LSDP), Arimantas Dumčius (LK-KD), Julius Sabatauskas (LSDP), Juozas Oleka (LSDP), Loreta Graužinienė (DP), Artūras Paulauskas (DP), Raimundas Paliukas (DP).

Norintys gauti naujos įstatymo redakcijos pažymėjimą, bet jau turintys ir ankstesnės įstatymo redakcijos pagrindu išduotą pažymėjimą, turi tik su prašymu kreiptis į Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centrą ir pridėti 1 savo nuotrauką. Ankstesnis pažymėjimas irgi nebus paimamas (asmuo turės 2 pažymėjimus). Tiek vieno, tiek kito pažymėjimo ,,galios“ vienodos.